Ποιοι Είμαστε

Mens Womens

 

Ιδιοκτήτης: Τσάλης Ιωσήφ

Διεύθυνση: Κοσμά Ιωάννου 1

Τ.Κ. 60 100

Πόλη: Κατερίνη

Α.Φ.Μ. 044241548

Δ.Ο.Υ. Κατερίνης

Aριθμός ΓΕΜΗ: 053281848000

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

801 4000 600